Stiri

get in touch

Demararea proiectului cu titlul "Creșterea competitivității Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente”

02-11-2018

Cod SMIS proiect: 114980
Axa/Prioritate de Investiții: Axa Prioritară 2/ „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”.
Titlul proiectului: “ Creșterea competitivității Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente”.
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
Denumire beneficiar: Euromedia Group SA.
Loc de implementare: localitatea Câmpina, județul Prahova.
Adresa: Strada Bobâlna Nr. 57-63 (clădirea C19) , telefon 021.224.40.10, fax 021.410.44.80, e-mail proiecte.2017@eum.ro.
Coordonate GPS ale locației de implementare: 45.13431501595491, 25.741043999999988.
Data de începere a proiectului 10/09/2018.
Data finalizării proiectului: 31/08/2019.
Valoarea totală a proiectului: 8.006.462,81 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 4.142.063,38 lei
Obiectivul general al proiectului: susținerea inovării, creșterea productivității și competitivității economice a Euromedia Group SA prin achiziția de echipamente. Proiectul iși propune să asigure extinderea către un nou domeniu de activitate și crearea unei noi unități de prestare servicii.
Obiective specifice ale proiectului:
1. Achiziția de active fixe corporale, de ultima generație, în termen de 11 luni de la demararea proiectului (sistem LED, sistem de lumini, platforma suport, sistem sonorizare, sistem de alimentare cu energie din surse regenerabile si echipamente destinate accesului și operării de persoane cu dizabilitați), inclusiv livrarea, recepția si punerea în funcțiune a acestora.
2. Recrutarea și angajarea de personal (inclusiv a persoanelor din categorii defavorizate) în vederea implementării cu succes a proiectului, în termen de 7 luni (luna 6 - luna 12 de la demararea proiectului)
3. Promovarea si asigurarea calitații serviciilor rezultate în urma implementării proiectului, prin activitați de internaționalizare,certificare/recertificare si publicitate.
Indicatori:
Indicatori prestabiliti de realizare
Denumire indicator: Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
Unitate măsură: Întreprinderi
Valoare țintă: 1
Denumire indicator: Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite
Unitate măsură: Întreprinderi
Valoare țintă: 1
Denumire indicator: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)
Unitate măsură: LEI
Valoare țintă: 3,844,741.41
Indicatori suplimentari de rezultat
Denumire indicator: Realizarea unei investiții inițiale
Unitate măsură: Nr.
Anul de referință: 2016
Valoare referință: 0.00
Valoarea țintă: 1

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro precum și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)

*Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Certificari / Afilieri